Herman Meijer Administratie
Pakketten || Over Herman || Sponsoring || Links || Contact
Over Herman

H. Meijer Administratieve Dienstverlening is gevestigd aan de Kalverekker 1 te Bladel en gespecialiseerd in het verwerken van, de naam zegt het al, administraties.
Herman Meijer, die het vak nu zo'n vijftien jaar uitoefent, begon als administrateur bij diverse MKB-bedrijven in de Kempen. In 2007 heeft Herman zijn eigen administratiekantoor opgezet vanuit een kantoor aan huis. Herman Meijer

Vooral het enthousiasme en de inventiviteit alsmede het meedenken met de ondernemers heeft ervoor gezorgd dat steeds meer ondernemers het administratiekantoor van Herman weten te vinden.

In het verleden is gebleken de vooral de aandacht die (startende) ondernemers van grote organisaties krijgen behoorlijk onder de maat is. De problemen die hierdoor ontstaan kunnen aanzienlijk zijn en zelfs grote (persoonlijke) financiële gevolgen hebben.

Door zijn vele ervaringen opgedaan als administrateur bij vele verschillende soorten bedrijven is Herman in staat door de bril van de ondernemer te kijken en deze dus snel en adequaat van een goed advies te voorzien.
Mede doordat er vanuit het kantoor in huis gewerkt wordt kan het tarief laag blijven. Er zijn namelijk bijna geen overheadkosten. Een zeer gunstige bijkomstigheid voor de opdrachtgever.

Vooral kleinere MKB-bedrijven en ZZP-ers zijn voor advies en een adequate boekhouding op het juiste adres bij Herman. Zo kan bijvoorbeeld een projectadministratie op maat geleverd worden zodat de opdrachtgever hier minimale aan tijd kwijt is. Ook fiscaal gezien zullen alle belangen van de ondernemer optimaal behartigd worden zodat de ondernemer zich kan bezig houden met waar hij goed in is, ONDERNEMEN.

Kiest u voor H. Meijer Administratieve Dienstverlening, dan kiest u voor:
• Persoonsgerichte aandacht voor de klant
• Goede service
• Eén aanspreekpunt
• Jarenlange ervaring opgedaan binnen veel MKB-bedrijven
• Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding
• Ideaal voor starters
• Uurtarief voor bezwaarschriften, beroepsschriften en advieswerkzaamheden
Actueel

VAR verdwijnt in 2016


De VAR gaat verdwijnen vanaf 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In 1e instantie zou de 'Beschikking geen loonheffingen' in de plaats van de VAR komen. Dat gaat niet door. Wel gaan wij overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers beoordelen. Daarmee kunnen opdrachtgever en -nemer toch zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie krijgen. Hiervoor ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Hieronder leest u meer over dit wetsvoorstel.

Geen VAR meer, wel voorbeeldovereenkomsten

Belangenorganisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen straks overeenkomsten opstellen en aan ons voorleggen. Dat kunnen bijvoorbeeld overeenkomsten per sector zijn. Wij beoordelen deze overeenkomsten en geven vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen.

Overeenkomsten op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden, publiceren wij als voorbeeldovereenkomst op onze internetsite. Iedereen die volgens een voorbeeldovereenkomst werkt of gaat werken, kan zo’n overeenkomst downloaden en gebruiken.

Andere overeenkomsten dan voorbeeldovereenkomsten

Als een opdrachtgever en opdrachtnemer geen voorbeeldovereenkomsten willen gebruiken, kan een opdrachtgever een eigen overeenkomst aan ons voorleggen. Ook van deze overeenkomst zullen wij dan beoordelen of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen.

Wat betekent dit voor mij als opdrachtnemer?

Werkt u op grond van een voorbeeldovereenkomst, dan houdt de opdrachtgever geen loonheffingen voor u in. U bent dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). U krijgt dus geen uitkering als u werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt.

De beoordeling van de overeenkomsten zegt niets over hoe wij uw inkomsten zien. Pas bij het beoordelen van uw aangifte inkomstenbelasting bepalen wij of wij uw inkomsten zien als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden.

Wat betekent dit voor opdrachtgevers?

Wordt er gewerkt volgens de voorbeeldovereenkomst, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Als de manier van werken verandert

Als blijkt dat de manier van werken niet volgens de overeenkomst gaat, en dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen. De opdrachtnemer is in dat geval wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Keuzevrijheid

U kunt altijd kiezen tussen een voorbeeldovereenkomst of een eigen overeenkomst. U bent ook niet verplicht uw overeenkomst aan ons voor te leggen. Het voordeel van een voorbeeldovereenkomst is dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.